wmbd 2019 250x100 09

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

12 maja 2019

1. Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich, których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego.

2. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Troskę o nowe powołania wyraźmy w tym tygodniu poprzez uczestnictwo w nabożeństwach majowych i osobistą modlitwę.

3. W tym roku do pełnego udziału w Najświętszej Eucharystii przystąpi pięcioro dzieci. Uroczystość I Komunii św. odbędzie się 16 czerwca br. Natomiast dzieci rocznicowe będą miały swoją uroczystość w Boże Ciało.

4. Spotkanie wspólnoty „Dom na Skale” – poniedziałek (13 maja) o godz. 19.00 w salce katechetycznej na plebanii.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.