jestesmy napelnieni duchem swietym


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

15 kwietnia 2018

 1. Zmartwychwstały Jezus ukazał się przestraszonym, uciekającym z Jerozolimy uczniom, którzy nie potrafili Go rozpoznać. Poznali Go dopiero, gdy pisma im wyjaśniał i łamał dla nich chleb.

 2. Dzisiaj i przez cały tydzień chcemy pochylać się nad Pismem Świętym. W Tygodniu Biblijnym zachęcamy przede wszystkim do osobistej lektury słowa Bożego, a także do wzięcia udziału w różnych wydarzeniach zaplanowanych w naszej okolicy, które pomogą nam zgłębić prawdę o Bogu przemawiającym do swojego ludu w księgach Starego i Nowego Testamentu.

 3. Za tydzień, w Niedzielę Dobrego Pasterza, będziemy modlić się o nowe powołania do służby w Kościele: kapłańskie, zakonne i misyjne.

 4. Niech Zmartwychwstały oświeca swoim słowem każdy dzień życia solenizantów i jubilatów rozpoczynającego się tygodnia.

 5. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

 6. Zapowiedzi przedślubne:

  Hieronim Kołomycki, kawaler, zam. Wrocław, ul. Międzyleska, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z Karoliną Martynowską, panna, zam. Wrocław, ul. Międzyleska zapowiedź I


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 II NIEDZIELA WIELKANOCNA 

8 kwietnia 2018

 1. Zmartwychwstały Chrystus obdarza nas łaską swego miłosierdzia. Nikt, nawet największy grzesznik, nie jest jej pozbawiony. Boże miłosierdzie najbardziej przejawia się w przebaczaniu grzechów. Pan Jezus wciąż czeka, aby każdy z głębi swojego serca zawołał do Niego: „Pan mój i Bóg mój”, i aby On mógł w pełni okazać człowiekowi swoje miłosierdzie.
 2. Dzisiaj rozpoczyna się w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy Bożego miłosierdzia w naszym życiu i to powinno skłaniać nas do okazywania miłosierdzia innym, a szczególnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i przez cały tydzień otaczamy szczególną modlitwą tych, którzy na co dzień zajmują się działalnością charytatywną w naszej parafii. Wspieramy dzieła Caritas. Już teraz dziękuję za zebrane dzisiaj ofiary. Zachęcam także do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim najbliższym otoczeniu.
 3. Jutro będziemy świętować przeniesioną z Wielkiego Tygodnia uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza Święta o godz. 18.00. Uroczystość ta od lat obchodzona jest jako Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Chcemy otoczyć modlitwą każde poczęte dziecko i jego rodziców.
 4. Spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii św. – czwartek (12.04) o godz. 18.30 w kościele.
 5. Za tydzień będziemy obchodzić Niedzielę Biblijną.
 6. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

 7. Zapowiedzi przedślubne:
  Michał Wojciechowski, kawaler, zam. Wrocław, ul. Cz. Klimasa, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z
  Agnieszką Siudak, panna, zam. Wrocław, ul. Cz. Klimasa – zapowiedź III


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

1 kwietnia 2018

 1. Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzmy sobie wzajemnie błogosławionych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.

 2. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze Święte będą sprawowane w porządku niedzielnym – g. 8.00, 9.30 i 11.00. Jak co roku będziemy wspierać duchowo i materialnie nasze wyższe uczelnie katolickie – Papieski Wydział Teologiczny i Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu.

 3. Uroczyste świętowanie Wielkanocy rozciąga się na oktawę. Każdy dzień tego tygodnia ma rangę uroczystości. Dlatego w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

 4. W tygodniu wielkanocnym przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Uczcijmy te dni przez przyjęcie Komunii św. i udział w nabożeństwach. Wszystkie Msze Święte będą sprawowane z modlitwami ku czci Chrystusa zmartwychwstałego.

 5. Za tydzień obchodzić będziemy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Zachęcam do odmawiania koronki do Miłosierdzia Bożego.

 6. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

 7. Zapowiedzi przedślubne:
  Michał Wojciechowski, kawaler, zam. Wrocław, ul. Cz. Klimasa, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z
  Agnieszką Siudak, panna, zam. Wrocław, ul. Cz. Klimasa – zapowiedź II


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

25 marca 2018

 1. Przesłanie Niedzieli Palmowej, czyli niedzieli Męki Pańskiej, można streścić w dwóch słowach: „hosanna” i „ukrzyżuj Go!” Ukazują one postawę ludzi wobec Chrystusa. Najpierw oddają Mu hołd, a potem pragną Jego śmierci. Rozpoczynając Wielki Tydzień, starajmy się nie pozostawać obojętni na wydarzenia, które będziemy na nowo przeżywali i uobecniali w liturgii.

 2. Dzisiaj ostatnie w tym roku nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 16.00. Serdecznie zapraszam.

 3. Od czwartkowego wieczoru rozpoczyna się obchód Triduum Paschalnego. Zapraszam na Mszę Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa – o godz. 18.00, a następnie na adoracyjne czuwanie z Panem Jezusem w „Ciemnicy” - do godz. 21.00.

 4. W Wielki Piątek – w dzień męki i śmierci Zbawiciela na krzyżu – o godz. 17.00 zapraszam na Drogę Krzyżową, a o godz. 18.00 będziemy sprawowali liturgię Męki Pańskiej z uczczeniem krzyża i Komunią św. Po jej zakończeniu, zgodnie ze staropolską tradycją, będziemy czuwać przy Grobie Pańskim – do godz. 21.00. Porządek adoracji w gablotce i w Internecie.

 5. W Wielką Sobotę, przynosząc do pobłogosławienia pokarmy na stół wielkanocny, pamiętajmy, aby choć na chwilę zatrzymać się i w duchu podziękować Panu Jezusowi złożonemu do „Grobu” za dzieło odkupienia. Poświecenie pokarmów o godz. 12.00, 12.30 i 13.00.

 6. Uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00 od poświęcenia ognia i zapalenia świecy paschalnej przed kościołem. Podczas liturgii odnowimy przyrzeczenia chrzcielne i z radością ogłosimy zmartwychwstanie Pana Jezusa. Liturgię zakończy radosna procesja rezurekcyjna. Triduum Paschalne trwa do niedzielnego wieczoru.

 7. Tylko z oczyszczonym sercem można w pełni przeżywać pamiątkę zbawczych tajemnic: męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, dlatego zachęcam do skorzystania z sakramentu pokuty. Spowiedź przez całą noc z Wielkiego Wtorku na Wielką Środę w kościele pw. Ducha Świętego. (akcja „Noc konfesjonałów”).

 8. W tym roku ze względu na Wielki Tydzień uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia została przeniesiona na 9 kwietnia.

 9. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
 10. Zapowiedzi przedślubne:

  Michał Wojciechowski, kawaler, zam. Wrocław, ul. Cz. Klimasa, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z
  Agnieszką Siudak, panna, zam. Wrocław, ul. Cz. Klimasa – zapowiedź I


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

18 marca 2018

 1. W piątą niedzielę Wielkiego Postu Pan Jezus mówi otwarcie, że musi umrzeć, aby wydać plon obfity, że zostanie nad ziemię wywyższony na krzyżu, aby pociągnąć wszystkich do siebie. Starajmy się jak najpełniej przez osobiste nawrócenie współuczestniczyć z Panem Jezusem w Jego dziele odkupienia każdego z nas.
 2. Jutro przypada uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny i patrona Kościoła.
 3. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30, a Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00.
 4. Za tydzień Niedzielą Palmową Męki Pańskiej rozpoczynamy Wielki Tydzień. Na początku każdej Mszy Świętej pobłogosławię palmy.
 5. Już dzisiaj zachęcam, aby przygotować się do dobrej spowiedzi wielkanocnej i nie odkładać sakramentalnego pojednania się z Panem Bogiem na ostatnie dni Wielkiego Postu i Triduum Paschalne.
 6. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – w czwartek (22.03.br) o godz. 18.30 w salce katechetycznej na plebanii.
 7. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
 8. Zapowiedzi przedślubne:

  Rafał Kawula, kawaler, zam. Wrocław, ul. Cz. Klimasa, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z Jolantą Górnik, panna, zam. Legnica, ul. I. Gałczyńskiego – zapowiedź III


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

11 marca 2018

 1. Dzisiaj, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu, Pan Jezus objawia nam, że Jego przyjście na świat jest wyrazem miłości Ojca do nas, a Jego wywyższenie na krzyżu stanie się dla nas źródłem zbawienia. Mimo że zbliża się już czas pasji Chrystusa, radujemy się, że zbliża się dla nas czas odkupienia.
 2. W Wielkim Poście gromadzimy się na nabożeństwach pasyjnych: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30, a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.00.
 3. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 17 marca (sobota) br. Wygłosi je ks. Grzegorz Oleś SDB – dyrektor Prywatnego Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu. Szczegółowy plan rekolekcji w Internecie, w gablotce i na wydrukowanych kartkach położonych na ławce przy wyjściu z kościoła.
 4. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
 5. Zapowiedzi przedślubne:

  Rafał Kawula, kawaler, zam. Wrocław, ul. Cz. Klimasa, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z Jolantą Górnik, panna, zam. Legnica, ul. I. Gałczyńskiego – zapowiedź II


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

04 marca 2018

 1. W trzecią niedzielę Wielkiego Postu Chrystus uświadamia nam, że już najwyższy czas, by dokonać radykalnego uporządkowania naszego życia. Każdy z nas jest prawdziwą świątynią, w której mieszka Pan Bóg, i trzeba zatroszczyć się, by była ona dla Niego godnym mieszkaniem.
 2. Rozważając mękę Pańską, łączymy nasze cierpienia i troski z cierpiącym Jezusem. Zapraszam na Drogę Krzyżową w piątek o godz. 17.30 i na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00.
 3. Rekolekcje wielkopostne rozpoczną się 17 marca (sobota) br. Wygłosi je ks. Grzegorz Oleś SDB – dyrektor Prywatnego Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu. Szczegółowy plan rekolekcji w Internecie i na wydrukowanych kartkach położonych na ławce przy wyjściu z kościoła.
 4. W ubiegłą niedzielę zbieraliśmy ofiary do skarbonki na potrzeby misji. Uzbieraliśmy: 485,50 PLN. Serdeczne „Bóg zapłać”.
 5. Spotkanie wspólnoty „Dom na Skale” – poniedziałek (5marca) o godz. 19.00 w salce katechetycznej na plebanii.
 6. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
 7. Zapowiedzi przedślubne:

  Arkadiusz Staszak, kawaler, zam. Wrocław, zam. ul. Cz. Klimasa, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z Beatą Zawadzką, panna, zam. Wrocław, ul. Cz. Klimasa – zapowiedź III

  Rafał Kawula, kawaler, zam. Wrocław, ul. Cz. Klimasa, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z Jolantą Górnik, panna, zam. Legnica, ul. I. Gałczyńskiego – zapowiedź I


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

25 lutego 2018

 1. W drugą niedzielę Wielkiego Postu Kościół ukazuje nam Pana Jezusa, który podczas przemienienia na górze Tabor objawia uczniom swoją chwałę. Bóg Ojciec, wskazując na Jezusa, mówi: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie”.
 2. Trwajmy w wielkopostnych dobrych postanowieniach, a szczególnie starajmy się rozważać mękę Pańską podczas wspólnej modlitwy. Droga Krzyżowa w piątki o godz. 17.30, a Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.00.
 3. W czwartek, 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pamiętajmy w modlitwie o naszych niezłomnych bohaterach.
 4. W tym tygodniu przypada także pierwszy czwartek miesiąca, który przypomina nam wydarzenia z Wielkiego Czwartku, ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy modlić się o nowe powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego.
 5. Każdy pierwszy piątek miesiąca przypomina nam tajemnicę konania Pana Jezusa na krzyżu i Jego otwarte Serce. Starajmy się w tym dniu przyjąć Komunię św. wynagradzającą za nasze grzechy.
 6. W pierwszą sobotę miesiąca wpatrujemy się w Serce Maryi przebite mieczem boleści.
 7. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
 8. Zapowiedzi przedślubne:

  Mateusz Gliwka, kawaler, zam. Wrocław, ul. Międzyleska, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z Malwiną Mackiewicz, panna, zam. Wrocław, zam. ul. Międzyleska – zapowiedź III

  Arkadiusz Staszak, kawaler, zam. Wrocław, zam. ul. Cz. Klimasa, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z Beatą Zawadzką, panna, zam. Wrocław, ul. Cz. Klimasa – zapowiedź II


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

18 lutego 2018

 1. W pierwszą niedzielę Wielkiego Postu Kościół przypomina nam prawdę, że każdy z nas jest kuszony. Pan Jezus także nie był w swoim ziemskim życiu wolny od pokus. Pokazał nam jednak, jak należy z nimi walczyć.
 1. Nabożeństwa pasyjne, w których rozważamy mękę Pańską, przygotowują nas do głębszego przeżywania tajemnicy odkupienia człowieka. Na nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszam w piątek o godz. 17.30, a na Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16.00.
 1. Już dzisiaj informuję, że tegoroczne rekolekcje wielkopostne w naszej wspólnocie parafialnej odbędą się w dniach od 17 do 20 marca br. Poprowadzi je Ks. Grzegorz Oleś SDB – dyrektor Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu.
 1. Za tydzień przypada niedziela Ad gentes – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Taca z niedzieli przeznaczona jest na misje.
 1. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.
 1. Zapowiedzi przedślubne:

  Mateusz Gliwka, kawaler, zam. Wrocław, ul. Międzyleska, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z Malwiną Mackiewicz, panna, zam. Wrocław, zam. ul. Cz. Międzyleska – zapowiedź II

  Arkadiusz Staszak, kawaler, zam. Wrocław, zam. ul. Cz. Klimasa, pragnie zawrzeć sakramentalny związek małżeński z Beatą Zawadzką, panna, zam. ul. Cz. Klimasa – zapowiedź I

 

 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

11 lutego 2018

 1. Chrystus, który oczyścił trędowatego i przywrócił mu nie tylko zdrowie, ale też godność dziecka Bożego, pragnie każdego z nas oczyszczać z trądu naszych grzechów. Trzeba tylko przyjść do Niego i o to poprosić.

 2. Dzisiaj, w Światowy Dzień Chorego, naszymi modlitwami otaczamy chorych i cierpiących. Zachęcam do korzystania z daru, jakim w Kościele jest sakrament namaszczenia chorych. Jest to sakrament uzdrawiający: umacnia w słabości, a w przypadku osób, które nie mogą już skorzystać z sakramentu pokuty, także gładzi grzechy, jeżeli chory miał w sercu pragnienie pojednania się z Panem Bogiem. Pamiętajmy, aby w przypadku ciężkiej choroby bliskiej osoby nie zwlekać z zatroszczeniem się o udzielenie jej tego sakramentu.

 3. Dzisiaj także w ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Problem alkoholizmu dotyka wielu milionów naszych rodaków. Zachęcam do modlitwy i podjęcia dzieł miłosierdzia celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu.

 4. W środę przypada Popielec i rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Msze Święte z posypaniem głów popiołem w naszym kościele o godz. 9.00 i 18.00. Przypominam, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.

 5. Już teraz zachęcam do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 17.30, a Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 16.00.

 6. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.