wmbd 2019 250x100 09

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 marca 2021

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. Nabożeństwo Drogi krzyżowej – w piątek o godz. 17.30; nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godz. 17.30.

3. W czwartek - 25 marca - uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie tylko w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.