wmbd 2019 250x100 09

W lipcu bieżącego roku zostały oddane do renowacji Monstrancja i Kustodia. 

 

Przed renowacją:

Po renowacji:

 

Dziękujemy Parafianom za ofiary składane na ten cel.