chrzest

"Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów"

/KKK 1213/

Dwa tygodnie przed chrztem należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z odpisem aktu urodzenia dziecka, świadectwem ślubu kościelnego / jeśli był poza parafią zamieszkania / oraz świadectwem moralności chrzestnych wystawionym przez duszpasterza parafii, w której mieszkają.

Sakrament Chrztu Świętego udzielany jest zasadniczo podczas niedzielnej Mszy św. o godzinie 12.00. W wyjątkowych przypadkach może się odbyć w innym czasie.

Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania. Spowiedź w sobotę przed Mszą św. o 17.30.

W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia,
  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania,
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary,
  • chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
    a także ci z młodzieży, którzy nie uczęszczają na katechizację.

Dokumenty do pobrania:

Instrukcja w sprawie chrztu dzieci, których rodzice nie są związani kanonicznym małżeństwem

Oświadczenie Rodziców i Chrzestnych w sprawie Katolickiego wychowania Dziecka, gdy Rodzice nie są związani Małżeństwem Kanonicznym 


Copyright © 2016-2024 Parafia pw. Św. Stefana we Wrocławiu. All Rights Reserved. Powered by Perucki.pl