wmbd 2019 250x100 09

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

24 listopada 2019

1. Pan Jezus wielokrotnie poucza nas o swoim królestwie, a przez swoje wcielenie urzeczywistnił słowa: „bliskie jest królestwo Boże”. Odnawiając nasze zawierzenie i uznając królewską godność Chrystusa, pragniemy na co dzień budować Jego królestwo prawdy, pokoju i zbawienia.

Podczas wszystkich Mszy Świętych odnawiamy dziś akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.

2. W ostatnich dniach listopada zapraszam do modlitwy za zmarłych polecanych w wypominkach. Ostatnie nabożeństwo żałobne – poniedziałek o godz. 17.30. Będziemy modlili się za dusze zmarłych zgłoszonych przez mieszkańców ul. Tarnogajskiej.

3. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent.

4. Zachęcam do nabywania i czytania prasy katolickiej. 

5. 10 listopada przeżywany był w Polsce XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej okazji organizowane były zbiórki ofiar na rzecz prześladowanych chrześcijan w Sudanie Południowym. W naszej wspólnocie parafialnej dzisiaj można złożyć ofiarę na ten cel do puszki przy wyjściu z kościoła.

6. Spotkanie wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Dom na Skale” – poniedziałek (25.11) o godz. 19.00 w salce katechetycznej na plebanii.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
25 listopada 2019 - 01 grudnia 2019  


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

17 listopada 2019

1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.

2. Pamiętając o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wiecznej ojczyzny, modlimy się o życie wieczne dla nich podczas nabożeństw wypominkowych codziennie o godz. 17.30. Nowy plan wypominkowy.

3. Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Podczas wszystkich Mszy Świętych odnowimy akt przyjęcia Chrystusa jako Pana naszych serc.

4. 10 listopada przezywany był w Polsce XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Z tej okazji organizowane były zbiórki ofiar na rzecz prześladowanych chrześcijan w Sudanie Południowym. W naszej wspólnocie parafialnej takową ofiarę na ten cel będzie można złożyć do puszki w przyszłą niedzielę – 24 listopada.

5. Zaległe spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się I Komunii św. – wtorek (19.11) o godz. 18.30 w salce katechetycznej na plebanii.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
18 listopada 2019 - 24 listopada 2019 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

03 listopada 2019

1. Spotkanie Chrystusa z Zacheuszem przypomina nam, że nie wystarczy tylko odwrócić się od zła, ale trzeba całym sercem zaangażować się w czynienie dobra. Niech to niedzielne przesłanie przyświeca nam na drogach nowego tygodnia.

2. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wiernych zmarłych. Przypominam o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego za zmarłych, za pobożne nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.

3. Naszą modlitwę za zmarłych polecanych w wypominkach będziemy ofiarowali Panu Bogu w tygodniu w wyznaczone dni - o godz. 17.30.

4. Karty wypominkowe można nadal składać w pudelku umieszczonym przy ambonce.

5. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się I Komunii św. – wtorek (5.11) o godz. 18.30 w salce katechetycznej na plebanii.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
04 listopada 2019 - 10 listopada 2019 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

27 października 2019

1. Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem. Doczesne drogi znajdują swój finał w tajemnicy śmierci, która staje się w Chrystusie bramą nowego życia. Przeżyjmy nadchodzące dni w duchu jedności ze wspólnotą świętych i zbawionych oraz na modlitwie za zmarłych oczekujących pełnego udziału w odkupieniu wysłużonym przez Syna Bożego.

2. Zapraszamy do udziału w ostatnich w tym roku nabożeństwach różańcowych z wystawionym Najświętszym Sakramentem o godz. 17.30.

3. Proszę o wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych, które można zabrać ze stoliczka wychodząc ze świątyni. Po ich wypełnieniu proszę wrzucić je do specjalnie przygotowanego pudełka, umieszczonego przy ambonce z napisem WYPOMINKI. Za wszelkie ofiary składane z tej okazji - serdeczne „Bóg zapłać”.

4. Do modlitwy o powołania kapłańskie i misyjne zapraszamy w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 18.00. Odwiedziny chorych w czwartek (31.10) od godz. 9.00

5. W piątek będziemy przeżywać uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Święte jak w każdą niedzielę: 8.00, 10.00 i 12.00. Msza Święta w intencji zmarłych połączona z procesją zostanie odprawiona na cmentarzu przy ul. Bardzkiej o godz. 14.00.

6. W sobotę wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Święte o godz. 9.00 i 18.00.

7. Zachęcam do korzystania z możliwości uzyskania odpustu ofiarowanego za zmarłych. W dniach od 1 do 8 listopada za pobożne nawiedzenie cmentarza z równoczesną modlitwą za zmarłych możemy codziennie uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (tzn. trzeba być w stanie łaski uświęcającej, wyzbyć się przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjąć Komunię św., pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez papieża, np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga).

8. Kolejne spotkanie wspólnoty modlitewno-ewangelizacyjnej „Dom na Skale” – w poniedziałek (28.10.br) o godz. 19.00 w salce katechetycznej na plebanii.

9. We wtorek (29.10.br) o godz. 18.30 w salce katechetycznej odbędzie się spotkanie organizacyjne z bratem z Taize w sprawie Europejskiego Spotkania Młodych, które odbędzie się na przełomie roku. Kto by był zainteresowany przygotowaniami i ugoszczeniem w swoim domu młodzieży – serdecznie zapraszam na to spotkanie.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna TYLKO w środę BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
28 października 2019 - 03 listopada 2019 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

20 października 2019

1. „Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” – pytanie wybrzmiewające w dzisiejszą niedzielę może znaleźć wiele odpowiedzi. Ostatecznie sprowadza się jednak do pytania o naszą duchową kondycję. Podejmujmy nieustannie trud gotowości na spotkanie z Panem.

2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

3. We wtorek (22.10.) - liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II. Zapraszam do udziału we Mszy Świętej o godz. 18.00 oraz do osobistego sięgania do duchowego dziedzictwa świętego papieża.

4. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę o godz. 18.00.

5. Zbliża się czas listopadowej modlitwy za zmarłych. Wychodząc ze świątyni można zaopatrzyć się w kartki wypominkowe.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
21 października 2019 - 27 października 2019 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

13 października 2019

1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi „Wstańcie, choćmy”.

2. Niosąc w sercach pamięć o św. Janie Pawle II, przyjacielu młodzieży, inicjatorze Światowych Dni Młodzieży, wielkim wychowawcy wielu pokoleń, pragniemy włączyć się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone do skarbonki przy wyjściu z kościoła.

3. W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli i pracowników oświaty zapraszam do wspólnej modlitwy podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.

4. Zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.30. Przypominam wiernym o możliwości uzyskania odpustu za pobożne odmówienie różańca św. pod zwykłymi warunkami.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego.

6. Pierwsze w tym sezonie spotkanie grupy modlitewno-ewangelizacyjnej „Dom na Skale” – poniedziałek (14.10.) o godz. 19.00 w salce katechetycznej na plebanii.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna tylko w środę BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
14 października 2019 - 20 października 2019 


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

XXVII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

06 października 2019

1. W dzisiejszą niedzielę Pan Jezus podkreśla nieocenioną moc wiary. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, rozważając tajemnice z życia Chrystusa i Matki Bożej, odradzamy i umacniamy naszą wiarę. Niech nie zabraknie osobistego wysiłku w pomnażaniu daru, który otrzymaliśmy na chrzcie św.

2. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. To miesiąc misyjnego nawrócenia Kościoła. Niech więc intencje misyjne będą obecne w naszej modlitwie wspólnej i osobistej.

3. Zapraszam do udziału w nabożeństwach różańcowych w dni powszednie i niedziele o godz. 17.30.

4. Przypominam wiernym o możliwości uzyskania łaski odpustu zupełnego po spełnieniu zwyczajnych warunków, a jednocześnie za pobożne odmówienie cząstki różańca św., w sposób ciągły, z rozważaniem tajemnic różańcowych, w kościele, w kaplicy, w rodzinie albo we wspólnocie zakonnej, we wspólnocie wiernych, zwłaszcza gdy wiele osób gromadzi się w jakimś szlachetnym celu.

5. W przyszłą niedzielę Kościół w Polsce będzie obchodzić kolejny Dzień Papieski odbywający się w tym roku pod hasłem „Wstańcie i chocmy”. Tego dnia przeprowadzimy zbiórkę ofiar na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
07 października 2019 - 13 października 2019