wmbd 2019 250x100 09

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

17 stycznia 2021

1. W ubiegły poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć.

2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

3. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

4. Kierując się roztropnością duszpasterską, oraz poszanowaniem wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii zapraszam Was, drodzy parafianie, do kościoła na wspólne kolędowanie, na Mszę św. i nabożeństwo eucharystyczne. W tym tygodniu na godz. 18.00 zapraszam mieszkańców: 

1). 18 stycznia – poniedziałek – ul. Klimasa – blok 37 i 39

2). 19 stycznia – wtorek – ul. Klimasa – blok 41 i 43

3). 20 stycznia – środa – ul. Klimasa – pozostałe bloki

5. 27 stycznia 2021 r. (środa) do godz. 12.00 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” i Green Office Ecologic. Zużyty sprzęt można będzie złożyć na dziecińcu przykościelnym.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
18 stycznia 2021 - 24 stycznia 2021


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

10 stycznia 2021

1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Zgodnie z decyzją księdza Metropolity Arcybiskupa Józefa Kupnego odnośnie przeprowadzenia odwiedzin duszpasterskich – tzw. kolędy - kierując się roztropnością duszpasterską, oraz poszanowaniem wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii zapraszam Was, drodzy parafianie, do kościoła na Mszę św. i nabożeństwo dziękczynne dedykowane dla mieszkańców konkretnej ulicy. Msze św. będą sprawowane o godz. 18.00 - według podanego planu:

1). 11 stycznia – poniedziałek – ul. Kamieniecka

2). 12 stycznia – wtorek – ul. Ząbkowicka

3). 13 stycznia – środa – ul. Ziębicka i Klimasa (budynek naprzeciw skarbówki)

4). 14 stycznia – czwartek – ul. Gazowa

5). 15 stycznia – piątek – ul. Międzyleska

6). 18 stycznia – poniedziałek – ul. Klimasa – blok 37 i 39

7). 19 stycznia – wtorek – ul. Klimasa – blok 41 i 43

8). 20 stycznia – środa – ul. Klimasa – pozostałe bloki

SERDECZNIE ZAPRASZAM

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
11 stycznia 2021 - 17 stycznia 2021


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

03 stycznia 2021

1. W pierwszą niedzielę Nowego Roku 2021 pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

2. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego.

3. Zgodnie z decyzją księdza Metropolity Arcybiskupa Józefa Kupnego odnośnie przeprowadzenia odwiedzin duszpasterskich – tzw. kolędy - kierując się roztropnością duszpasterską, oraz poszanowaniem wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii postanawiam, że w tym roku zapraszam Was, drodzy parafianie, do kościoła na Mszę św. i nabożeństwo dziękczynne dedykowane dla konkretnej ulicy. Msze św. będą sprawowane o godz. 18.00 - według podanego planu:

1). 7 stycznia – czwartek – ul. Tarnogajska

2). 8 stycznia – piątek – ul. Złotostocka

3). 11 stycznia – poniedziałek – ul. Kamieniecka

4). 12 stycznia – wtorek – ul. Ząbkowicka

5). 13 stycznia – środa – ul. Ziębicka i Klimasa (budynek naprzeciw skarbowki)

6). 14 stycznia – czwartek – ul. Gazowa

7). 15 stycznia – piątek – ul. Międzyleska

8). 18 stycznia – poniedziałek – ul. Klimasa – blok 37 i 39

9). 19 stycznia – wtorek – ul. Klimasa – blok 41 i 43

10). 20 stycznia – środa – ul. Klimasa – pozostałe bloki

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna TYLKO w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
04 stycznia 2021 - 10 stycznia 2021


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

27 grudnia 2020

1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

2. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszam o godz. 17.30 na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.

3. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój na świecie. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty.

4. 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 9.00 Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. i nabożeństwie – zmiana tajemnic różańcowych.

5. Ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie w tym roku tradycyjnej wizyty duszpasterskiej – tzw. kolędy.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna TYLKO w środę BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
28 grudnia 2020 - 03 stycznia 2021


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA ADWENTU 

20 grudnia 2020

1. Powoli kończy się Adwent. Do czwartku włącznie uczestniczymy w roratach.

2. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. O północy zapraszam wszystkich parafian i gości na PASTERKĘ. Zgodnie z tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia.

3. W sobotę 26 grudnia wspominamy św. Szczepana – pierwszego męczennika – II dzień świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu Msze Święte według porządku niedzielnego. Taca z tego dnia przeznaczona jest tradycyjnie na Papieski Wydział Teologiczny i Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu.

4. Ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie w tym roku tradycyjnej wizyty duszpasterskiej – tzw. kolędy.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna TYLKO w środę BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
21 grudnia - 27 grudnia 2020


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA ADWENTU 

13 grudnia 2020

1. W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.

2. Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. To nasza najnowsza historia, o której nie możemy zapomnieć. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ofiarach stanu wojennego.

3. Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. W natłoku wielu ważnych spraw niech nie umknie naszej uwadze fakt, że pragniemy razem, rodzinnie wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Rodzina bowiem dla każdego z nas jest przestrzenią wzrastania w świętości na co dzień.

4. Msza Święta roratna w naszej świątyni od poniedziałku do piątku. Zapraszam wszystkich, by razem z Maryją rozważali tajemnice Boże.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
14 grudnia - 20 grudnia 2020


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA ADWENTU 

06 grudnia 2020

1. Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszki po wyjściu z kościoła. Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni.

2. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej roratnej codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci. Proszę przynieść ze sobą lampiony lub świece.

3. We wtorek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godzinie 11.00 i 18.00.

Od godz. 12.00 do 13.00 nabożeństwo zwane Godziną Łaski. Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu". Serdecznie zapraszam wszystkich na to nabożeństwo do naszej świątyni.

Po Mszy św. wieczornej poświecenie i wręczenie modlitewników i medalików z wizerunkiem Matko Bożej dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
07 grudnia - 13 grudnia 2020