wmbd 2019 250x100 09

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 lutego 2021

1. Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

2. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie nabożeństwa Drogi Krzyżowej o godz. 17.30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30 nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Za udział w Gorzkich Żalach, a także w Drodze Krzyżowej możemy uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

3. Już dziś informuję, że rekolekcje parafialne rozpoczną się w IV niedzielę Wielkiego Postu (13-17.03.br). Poprowadzi je o. Krystian Piechaczek CMF. Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, prace i obowiązki w taki sposób, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji w gablocie i na stronie internetowej.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

VI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

14 lutego 2021

1. W Chrystusie istnieje jedność – jest Bogiem-człowiekiem. Wielokrotnie w Ewangelii widzimy Jezusa, który przejawia czysto ludzkie emocje i zachowania, pochyla się nad każdym człowiekiem, z wielką miłością lituje się nad ludźmi. Taki również jest Bóg: pochyla się nad każdą ludzką biedą, doskonale rozumie naszą sytuację. Każda Eucharystia jest dziękczynieniem za to, że Bóg jest wśród ludu. Teraz i zawsze.

2. Rozpoczynamy dzisiaj 54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Chyba nikogo nie trzeba przekonywać, jak wielkie spustoszenie w małżeństwach, rodzinach, w wychowaniu młodego pokolenia sieje nadużywanie alkoholu i społeczne przyzwolenie na jego picie w wielu sytuacjach. Niech modlitwa i pochylenie się nad tym problemem obudzą wrażliwość naszych serc i pomogą nam wytrwać w trzeźwości.

3. Dzisiaj wspominamy św. Walentego, patrona ludzi zakochanych, ale także chorych i cierpiących na różne dolegliwości psychiczne. Za jego wstawiennictwem prośmy w intencji zakochanych, by nie mylili zakochania z pożądaniem, oraz o zdrowie dla tych, którzy borykają się z problemami natury psychicznej.

4. W środę Popielec, którym rozpoczniemy Wielki Post, czas szczególnego zgłębiania tajemnicy cierpienia i zbawczej śmierci na krzyżu naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To również czas wyciszenia i głębszej refleksji nad swoim życiem, jego celem i codziennością. Tego dnia obowiązuje post ścisły. Msze Święte z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 9.00 i 18.00.

5. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie drogi krzyżowej o godz. 17.30. Natomiast w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

07 lutego 2021

1. Chrystus w czasie Eucharystii uczy nas modlitwy. Wielokrotnie wskazywał, że trzeba na nią znaleźć nie tylko miejsce, lecz także czas. Uczymy się w tym kościele, jak w sercu i w codzienności budować świątynię, w której będziemy spotykać Boga twarzą w twarz na modlitwie i wsłuchiwać się w Jego słowa.

2. Dziś, w pierwszą niedzielę miesiąca po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

3. W czwartek wspomnienie Matki Bożej z LourdesŚwiatowy Dzień Chorego. W 1858 r., cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, w grocie Massabielle Bernadetcie Soubirous objawiła się Matka Boża, która przedstawiła się jako Niepokalane Poczęcie, oraz wezwała do nawrócenia i prosiła o modlitwę. Msza św. w intencji chorych o godz. 18.00.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

31 stycznia 2021

1. Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. Na trąd chorują tysiące ludzi, którzy często z powodu tej choroby są wykluczani ze społeczeństwa, spychani na margines życia. Pomódlmy się dzisiaj w intencji trędowatych, a także ich opiekunów, którzy z wielką miłością codziennie się nimi opiekują. Prośmy Boga także o to, żebyśmy nikogo nie przesuwali na margines życia.

2. We wtorek 2 lutego święto Ofiarowania Pańskiego i Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Msza Święta z błogosławieniem świec o godz. 18.00. Pamiętajmy o osobach konsekrowanych, które oddały życie w służbie Bogu i Kościołowi. Warto wspomnieć o setkach domów pomocy, domów dziecka, przedszkoli, szkół, ośrodków wychowawczych, szpitali i hospicjów, w których codziennie służą osoby konsekrowane, które dzięki temu są świadkami Boga pełnego miłości i miłosierdzia.

3. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.

4. Pragnę serdecznie podziękować za ofiary złożone w minionych tygodniach stycznia na tacę i do skarbonek na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza błogosławieństwem waszą hojność.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

24 stycznia 2021

1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).

2. Dzisiaj przezywamy, wraz z całym Kościołem w Polsce, Dzień solidarności z Chorwacją. Podczas każdej Mszy św. modlimy się za poszkodowanych wskutek trzęsienia ziemi oraz będziemy zbierać datki do puszek na rzecz ofiar tej katastrofy. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane do puszki ofiary na ten cel.

3. Jutro święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.

4. Zakończyliśmy kolędowanie w czasie epidemii. Przez kilkanaście dni gromadziliśmy się w naszym kościele parafialnym. Dziękuję serdecznie za wspólnotę modlitwy i za ofiary składane z tej okazji.

5. 27 stycznia 2021 r. (środa) do godz. 12.00 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” i Green Office Ecologic. Zużyty sprzęt można będzie złożyć na dziecińcu przykościelnym.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

17 stycznia 2021

1. W ubiegły poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć.

2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

3. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

4. Kierując się roztropnością duszpasterską, oraz poszanowaniem wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii zapraszam Was, drodzy parafianie, do kościoła na wspólne kolędowanie, na Mszę św. i nabożeństwo eucharystyczne. W tym tygodniu na godz. 18.00 zapraszam mieszkańców: 

1). 18 stycznia – poniedziałek – ul. Klimasa – blok 37 i 39

2). 19 stycznia – wtorek – ul. Klimasa – blok 41 i 43

3). 20 stycznia – środa – ul. Klimasa – pozostałe bloki

5. 27 stycznia 2021 r. (środa) do godz. 12.00 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” i Green Office Ecologic. Zużyty sprzęt można będzie złożyć na dziecińcu przykościelnym.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

10 stycznia 2021

1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Zgodnie z decyzją księdza Metropolity Arcybiskupa Józefa Kupnego odnośnie przeprowadzenia odwiedzin duszpasterskich – tzw. kolędy - kierując się roztropnością duszpasterską, oraz poszanowaniem wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii zapraszam Was, drodzy parafianie, do kościoła na Mszę św. i nabożeństwo dziękczynne dedykowane dla mieszkańców konkretnej ulicy. Msze św. będą sprawowane o godz. 18.00 - według podanego planu:

1). 11 stycznia – poniedziałek – ul. Kamieniecka

2). 12 stycznia – wtorek – ul. Ząbkowicka

3). 13 stycznia – środa – ul. Ziębicka i Klimasa (budynek naprzeciw skarbówki)

4). 14 stycznia – czwartek – ul. Gazowa

5). 15 stycznia – piątek – ul. Międzyleska

6). 18 stycznia – poniedziałek – ul. Klimasa – blok 37 i 39

7). 19 stycznia – wtorek – ul. Klimasa – blok 41 i 43

8). 20 stycznia – środa – ul. Klimasa – pozostałe bloki

SERDECZNIE ZAPRASZAM

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

03 stycznia 2021

1. W pierwszą niedzielę Nowego Roku 2021 pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

2. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego.

3. Zgodnie z decyzją księdza Metropolity Arcybiskupa Józefa Kupnego odnośnie przeprowadzenia odwiedzin duszpasterskich – tzw. kolędy - kierując się roztropnością duszpasterską, oraz poszanowaniem wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii postanawiam, że w tym roku zapraszam Was, drodzy parafianie, do kościoła na Mszę św. i nabożeństwo dziękczynne dedykowane dla konkretnej ulicy. Msze św. będą sprawowane o godz. 18.00 - według podanego planu:

1). 7 stycznia – czwartek – ul. Tarnogajska

2). 8 stycznia – piątek – ul. Złotostocka

3). 11 stycznia – poniedziałek – ul. Kamieniecka

4). 12 stycznia – wtorek – ul. Ząbkowicka

5). 13 stycznia – środa – ul. Ziębicka i Klimasa (budynek naprzeciw skarbowki)

6). 14 stycznia – czwartek – ul. Gazowa

7). 15 stycznia – piątek – ul. Międzyleska

8). 18 stycznia – poniedziałek – ul. Klimasa – blok 37 i 39

9). 19 stycznia – wtorek – ul. Klimasa – blok 41 i 43

10). 20 stycznia – środa – ul. Klimasa – pozostałe bloki

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna TYLKO w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

27 grudnia 2020

1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

2. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszam o godz. 17.30 na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.

3. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój na świecie. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty.

4. 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 9.00 Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. i nabożeństwie – zmiana tajemnic różańcowych.

5. Ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie w tym roku tradycyjnej wizyty duszpasterskiej – tzw. kolędy.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna TYLKO w środę BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA ADWENTU 

20 grudnia 2020

1. Powoli kończy się Adwent. Do czwartku włącznie uczestniczymy w roratach.

2. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. O północy zapraszam wszystkich parafian i gości na PASTERKĘ. Zgodnie z tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia.

3. W sobotę 26 grudnia wspominamy św. Szczepana – pierwszego męczennika – II dzień świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu Msze Święte według porządku niedzielnego. Taca z tego dnia przeznaczona jest tradycyjnie na Papieski Wydział Teologiczny i Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu.

4. Ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie w tym roku tradycyjnej wizyty duszpasterskiej – tzw. kolędy.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna TYLKO w środę BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.