wmbd 2019 250x100 09

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

24 stycznia 2021

1. Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Nie możemy się ograniczać do modlitwy, lecz pod jej wpływem mamy zmieniać swoje postępowanie. Pamiętajmy słowa Pana Jezusa: „[…] chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie!” (J 17,22-23).

2. Dzisiaj przezywamy, wraz z całym Kościołem w Polsce, Dzień solidarności z Chorwacją. Podczas każdej Mszy św. modlimy się za poszkodowanych wskutek trzęsienia ziemi oraz będziemy zbierać datki do puszek na rzecz ofiar tej katastrofy. Serdeczne „Bóg zapłać” za składane do puszki ofiary na ten cel.

3. Jutro święto Nawrócenia św. Pawła, apostoła Jezusa. Gorliwy faryzeusz i prześladowca pierwszego Kościoła, po tym, jak ukazał mu się zmartwychwstały Chrystus, został Jego uczniem i poświęcił resztę życia szerzeniu Ewangelii. Dzięki temu stał się apostołem narodów.

4. Zakończyliśmy kolędowanie w czasie epidemii. Przez kilkanaście dni gromadziliśmy się w naszym kościele parafialnym. Dziękuję serdecznie za wspólnotę modlitwy i za ofiary składane z tej okazji.

5. 27 stycznia 2021 r. (środa) do godz. 12.00 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” i Green Office Ecologic. Zużyty sprzęt można będzie złożyć na dziecińcu przykościelnym.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

17 stycznia 2021

1. W ubiegły poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć.

2. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

3. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości.

4. Kierując się roztropnością duszpasterską, oraz poszanowaniem wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii zapraszam Was, drodzy parafianie, do kościoła na wspólne kolędowanie, na Mszę św. i nabożeństwo eucharystyczne. W tym tygodniu na godz. 18.00 zapraszam mieszkańców: 

1). 18 stycznia – poniedziałek – ul. Klimasa – blok 37 i 39

2). 19 stycznia – wtorek – ul. Klimasa – blok 41 i 43

3). 20 stycznia – środa – ul. Klimasa – pozostałe bloki

5. 27 stycznia 2021 r. (środa) do godz. 12.00 odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio” i Green Office Ecologic. Zużyty sprzęt można będzie złożyć na dziecińcu przykościelnym.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

10 stycznia 2021

1. Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

2. Zgodnie z decyzją księdza Metropolity Arcybiskupa Józefa Kupnego odnośnie przeprowadzenia odwiedzin duszpasterskich – tzw. kolędy - kierując się roztropnością duszpasterską, oraz poszanowaniem wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii zapraszam Was, drodzy parafianie, do kościoła na Mszę św. i nabożeństwo dziękczynne dedykowane dla mieszkańców konkretnej ulicy. Msze św. będą sprawowane o godz. 18.00 - według podanego planu:

1). 11 stycznia – poniedziałek – ul. Kamieniecka

2). 12 stycznia – wtorek – ul. Ząbkowicka

3). 13 stycznia – środa – ul. Ziębicka i Klimasa (budynek naprzeciw skarbówki)

4). 14 stycznia – czwartek – ul. Gazowa

5). 15 stycznia – piątek – ul. Międzyleska

6). 18 stycznia – poniedziałek – ul. Klimasa – blok 37 i 39

7). 19 stycznia – wtorek – ul. Klimasa – blok 41 i 43

8). 20 stycznia – środa – ul. Klimasa – pozostałe bloki

SERDECZNIE ZAPRASZAM

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

03 stycznia 2021

1. W pierwszą niedzielę Nowego Roku 2021 pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

2. W środę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze Święte z poświęceniem kadzidła i kredy według porządku niedzielnego.

3. Zgodnie z decyzją księdza Metropolity Arcybiskupa Józefa Kupnego odnośnie przeprowadzenia odwiedzin duszpasterskich – tzw. kolędy - kierując się roztropnością duszpasterską, oraz poszanowaniem wszystkich obowiązujących aktualnie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa w czasie epidemii postanawiam, że w tym roku zapraszam Was, drodzy parafianie, do kościoła na Mszę św. i nabożeństwo dziękczynne dedykowane dla konkretnej ulicy. Msze św. będą sprawowane o godz. 18.00 - według podanego planu:

1). 7 stycznia – czwartek – ul. Tarnogajska

2). 8 stycznia – piątek – ul. Złotostocka

3). 11 stycznia – poniedziałek – ul. Kamieniecka

4). 12 stycznia – wtorek – ul. Ząbkowicka

5). 13 stycznia – środa – ul. Ziębicka i Klimasa (budynek naprzeciw skarbowki)

6). 14 stycznia – czwartek – ul. Gazowa

7). 15 stycznia – piątek – ul. Międzyleska

8). 18 stycznia – poniedziałek – ul. Klimasa – blok 37 i 39

9). 19 stycznia – wtorek – ul. Klimasa – blok 41 i 43

10). 20 stycznia – środa – ul. Klimasa – pozostałe bloki

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna TYLKO w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

27 grudnia 2020

1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

2. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszam o godz. 17.30 na dziękczynne nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.

3. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój na świecie. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty.

4. 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 9.00 Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Po Mszy św. i nabożeństwie – zmiana tajemnic różańcowych.

5. Ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie w tym roku tradycyjnej wizyty duszpasterskiej – tzw. kolędy.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna TYLKO w środę BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA ADWENTU 

20 grudnia 2020

1. Powoli kończy się Adwent. Do czwartku włącznie uczestniczymy w roratach.

2. W czwartek Wigilia Bożego Narodzenia. Zanim zasiądziemy do wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg mógł zagościć w naszym życiu. O północy zapraszam wszystkich parafian i gości na PASTERKĘ. Zgodnie z tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego Narodzenia.

3. W sobotę 26 grudnia wspominamy św. Szczepana – pierwszego męczennika – II dzień świąt Bożego Narodzenia. W tym dniu Msze Święte według porządku niedzielnego. Taca z tego dnia przeznaczona jest tradycyjnie na Papieski Wydział Teologiczny i Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu.

4. Ze względu na sytuację epidemiczną nie będzie w tym roku tradycyjnej wizyty duszpasterskiej – tzw. kolędy.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna TYLKO w środę BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA ADWENTU 

13 grudnia 2020

1. W liturgii Kościoła 3. niedziela Adwentu jest nazywana niedzielą Gaudete – „radujcie się”. Bliskość świąt Bożego Narodzenia sprawia, że powinniśmy się zastanowić, czy już jesteśmy przygotowani na spotkanie z Panem.

2. Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w 1981 r. To nasza najnowsza historia, o której nie możemy zapomnieć. Pamiętajmy w modlitwie o wszystkich ofiarach stanu wojennego.

3. Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. W natłoku wielu ważnych spraw niech nie umknie naszej uwadze fakt, że pragniemy razem, rodzinnie wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Rodzina bowiem dla każdego z nas jest przestrzenią wzrastania w świętości na co dzień.

4. Msza Święta roratna w naszej świątyni od poniedziałku do piątku. Zapraszam wszystkich, by razem z Maryją rozważali tajemnice Boże.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA ADWENTU 

06 grudnia 2020

1. Tę niedzielę Adwentu przeżywamy jako Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi na Wschodzie. Wspierajmy modlitwą i ofiarami braci i siostry w byłych krajach Związku Radzieckiego. Ofiary, wyraz naszej solidarności i braterskiej miłości, możemy składać do puszki po wyjściu z kościoła. Dzisiaj wspominamy św. Mikołaja, biskupa Myry żyjącego w III i IV w., który zasłynął gorliwością duszpasterską i szczególną troskliwością o potrzeby materialne bliźnich. Za jego przykładem obdarowujemy się drobnymi upominkami, które są wyrazem naszej miłości i przyjaźni.

2. W Adwencie rozważamy z Maryją tajemnicę wcielenia Bożego podczas Mszy Świętej roratnej codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszam dorosłych, młodzież i dzieci. Proszę przynieść ze sobą lampiony lub świece.

3. We wtorek 8 grudnia uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. o godzinie 11.00 i 18.00.

Od godz. 12.00 do 13.00 nabożeństwo zwane Godziną Łaski. Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r., pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała: "Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu". Serdecznie zapraszam wszystkich na to nabożeństwo do naszej świątyni.

Po Mszy św. wieczornej poświecenie i wręczenie modlitewników i medalików z wizerunkiem Matko Bożej dzieciom przygotowującym się do I Komunii św.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

I NIEDZIELA ADWENTU 

29 listopada 2020

1. Dzisiaj rozpoczynamy okres Adwentu, który przygotuje nas do uroczystości Narodzenia Pańskiego. To będzie drugi rok realizacji w Kościele w Polsce programu duszpasterskiego na lata 2019-2022, którego hasło brzmi: „Eucharystia daje życie”. Natomiast hasłem roku duszpasterskiego 2020/2021 są słowa „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Niech to będzie dla nas szczególne zaproszenie i zachęta, abyśmy zgłębiali celebrowanie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej. Ono przenosi się na celebrowanie obecności Pana Jezusa w naszych domowych Kościołach. Tak dajemy świadectwo swojej wiary kształtowanej przez wspólnotę miłości z Bogiem, który był, który jest i który przychodzi.

2. W Adwencie, tym szczególnym czasie oczekiwania, towarzyszy nam Maryja. Ona pierwsza odpowiedziała Bogu fiat i przyjęła Jego plan. Pragniemy, wpatrzeni w Jej przykład, podążać na spotkanie z Nim. Każdego dnia (od poniedziałku do piątku) zachęcam do uczestniczenia we Mszy Świętej ku czci Najświętszej Maryi Panny, zwanej roratami. Zgodnie z tradycją przynieśmy lampiony roratne i świece, a na zakończenie każdej Mszy Świętej zapalmy światło od naszej roratki i zanieśmy je z błogosławieństwem do domów.

3. Adwent to czas szczególnej pracy nad sobą. Zachęcam do podjęcia osobistych wyrzeczeń, uporządkowania swoich spraw, zatrzymania się i głębszej refleksji nad swoim postępowaniem, relacjami.

4. W tym tygodniu przypadnie pierwszy czwartek miesiąca. Pragniemy się modlić o nowe, święte i liczne powołania do służby Bożej. Ogarnijmy modlitwą wszystkich znanych nam kapłanów, siostry zakonne, zakonników i osoby konsekrowane, których świadectwo życia i miłości Boga i bliźniego jest dla nas pięknym znakiem.

5. W piątek 4 grudnia przypadnie pierwszy piątek miesiąca. To okazja do szczególnej modlitwy wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa za grzechy osobiste i całego świata.

6. W pierwszą sobotę miesiąca, przypadającą w tym tygodniu, okazja do Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia. Msza św. o godz. 9.00.

7. W przyszłą niedzielę obchodzony będzie dzień modlitwy w intencji Kościoła na Wschodzie i pomocy materialnej dla niego. Ofiary na ten cel będą zbierane do puszki przed kościołem.

8. Poświecenie i wręczenie książeczek i medalików dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. – 8 grudnia br. (wtorek) o godz. 18.00, w uroczystość Niepokalanego poczęcia NMP.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

22 listopada 2020

1. Dzisiaj przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Do kalendarza liturgicznego została wprowadzona przez papieża Piusa XI w 1925 roku, na zakończenie przypadającego wówczas Roku Jubileuszowego. W odnowionej liturgii Kościół obchodzi tę uroczystość w ostatnią niedzielę roku kościelnego dla podkreślenia, że wszystko ma swój początek i będzie miało swoje ukoronowanie w Chrystusie.

2. Czas przygotować się do Adwentu – okresu radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. W przyszłą niedzielę, 29 listopada, rozpoczniemy ten piękny i ważny dla nas czas.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.