wmbd 2019 250x100 09

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKANOCNA

02 maja 2021

1. Kościół jest wspólnotą zakorzenioną w Chrystusie, który jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Warto uświadamiać sobie tę ewangeliczną prawdę i świadczyć o niej swoim życiem. A każde uczestnictwo w Eucharystii jest nieustannym wzrastaniem w miłości.

2. Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia zapraszam na nabożeństwo majowe – w dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele i święta o godz. 17.30.

3. Jutro, 3 maja, uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszego narodu. Przez lata ta uroczystość jednoczyła nas wokół sanktuarium jasnogórskiego, o którym św. Jan Paweł II, powiedział że tam bije serce naszego narodu. Maryja króluje nam od wieków i nigdy nie zawiodła pokładanej w Niej nadziei, czego świadectwem są wota wdzięczności. Tego dnia Msze św. w naszym kościele o godz. 8.00, 10.00 i 12.00.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca.

5. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusa.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

25 kwietnia 2021

W dalszym ciągu przeżywamy dramat pandemii COVID-19, która spowodowała wiele zmian. Obostrzenia z tym związane objęły również obiekty kultu religijnego. Od 27.03. do 03.05. br. w kościołach może przebywać 1 osoba na 20m² przy zachowaniu odległości minimum 1,5 m. Według tego przepisu w naszym kościele może przebywać maksymalnie 12 osób. Należy nadal  zakrywać usta i nos odpowiednią maseczką i dezynfekować dłonie.

1. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów.

2. W najbliższą sobotę rozpocznie się maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia zapraszam na nabożeństwo majowe (W dni powszednie po wieczornej Mszy św., a w niedziele o godz. 17.30). W pierwszą sobotę miesiąca okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie grzechy i znieważenia.

3. Spotkanie z rodzicami i ich dziećmi, przygotowujących się do I Komunii św. – czwartek (29 kwietnia br.) po wieczornej Mszy św. w kościele.

4. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do skarbonek, na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKANOCNA

18 kwietnia 2021

W dalszym ciągu przeżywamy dramat pandemii COVID-19, która spowodowała wiele zmian. Obostrzenia z tym związane objęły również obiekty kultu religijnego. Od 27.03. do 03.05. br. w kościołach może przebywać 1 osoba na 20m² przy zachowaniu odległości minimum 1,5 m. Według tego przepisu w naszym kościele może przebywać maksymalnie 12 osób. Należy nadal  zakrywać usta i nos odpowiednią maseczką i dezynfekować dłonie.

1. Jesteśmy Kościołem pielgrzymującym w drodze do niebieskiej ojczyzny. Chrystus gromadzi nas na uczcie eucharystycznej, wyjaśnia nam pisma, w sakramentalnych znakach sam staje się pokarmem, byśmy nie ustali w drodze. W rozpoczynającym się Tygodniu Biblijnym prośmy Pana Jezusa szczególnie o to, aby pozwolił nam jeszcze bardziej ukochać i zrozumieć Pismo Święte. Wygospodarujmy w tym tygodniu nieco więcej czasu, abyśmy mogli sięgać po Biblię.

2. W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Główne uroczystości odbędą się w Gnieźnie. W tym dniu podziękujemy Bogu za dzieło ewangelizacji nie tylko naszych rdzennych ziem, którego dokonał św. Wojciech.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA WIELKANOCNA

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

11 kwietnia 2021

W dalszym ciągu przeżywamy dramat pandemii COVID-19, która spowodowała wiele zmian. Obostrzenia z tym związane objęły również obiekty kultu religijnego. Od 27.03. do 18.04. br. w kościołach może przebywać 1 osoba na 20m² przy zachowaniu odległości minimum 1,5 m. Według tego przepisu w naszym kościele może przebywać maksymalnie 12 osób. Należy nadal  zakrywać usta i nos odpowiednią maseczką i dezynfekować dłonie.

1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)

2. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA WIELKANOCNA

ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

04 kwietnia 2021

W dalszym ciągu przeżywamy dramat pandemii COVID-19, która spowodowała wiele zmian. Obostrzenia z tym związane objęły również obiekty kultu religijnego. Od 27.03. do 09.04. br. w kościołach może przebywać 1 osoba na 20m² przy zachowaniu odległości minimum 1,5 m. Według tego przepisu w naszym kościele może przebywać maksymalnie 12 osób. Należy nadal  zakrywać usta i nos odpowiednią maseczką i dezynfekować dłonie.

1. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, dzięki którym tak pięknie przeżywamy Święte Triduum Paschalne. Panu Marianowi, panu Piotrowi, panu Pawłowi, panu Maciejowi - organiście oraz tym, którzy przygotowali ołtarz adoracji, grób Pański, posprzątali kościół i przystroili go kwiatami. Niech Zmartwychwstały spotka was na drodze waszego życia jak uczniów idących do Emaus.

2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. będą odprawiane w porządku niedzielnym – g. 8.00, 10.00 i 12.00. Taca przeznaczona jest tradycyjnie (jak co roku) na Papieski Wydział Teologiczny i Metropolitalne Wyższe Seminarium Duchowne we Wrocławiu.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NIEDZIELA PALMOWA

28 marca 2021

Przeżywamy dramat pandemii COVID-19, która spowodowała wiele zmian. Obostrzenia z tym związane objęły również obiekty kultu religijnego. Od 27.03. do 09.04. br. w kościołach może przebywać 1 osoba na 20m² przy zachowaniu odległości minimum 1,5 m. Według tego przepisu w naszym kościele może przebywać maksymalnie 12 osób. Należy w dalszym ciągu zakrywać usta i nos odpowiednią maseczką i dezynfekować dłonie.

1. Rozpoczynamy dzisiaj świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni Jezusa na ziemi. Ten, który stał się dla nas cierpiącym Sługą Jahwe, prowadzi nas do zwycięstwa zmartwychwstania.

2. Szczytem roku liturgicznego i Wielkiego Tygodnia jest Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego. Obejmuje liturgię Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowaną wieczorem w Wielki Czwartek, wielkopiątkową liturgię Męki Pańskiej oraz najbardziej uroczystą i najpiękniejszą ze wszystkich liturgii Kościoła – Wigilię Paschalną sprawowaną po zapadnięciu zmroku w Wielką Noc. Triduum Paschalne kończy się wieczorem w Niedzielę Zmartwychwstania.

3. Zapraszam dzisiaj (o godz. 17.30) na ostatnie nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym.

4. Wielki Czwartek – pamiątka ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Uroczysta Msza św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

5. Wielki Piątek – pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. O godz. 17.00 Droga krzyżowa. W tym dniu nie sprawujemy Eucharystii. Obowiązuje post ścisły. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godz. 18.00.

6. Wielka Sobota – dzień, w którym Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. W tym dniu Kościół powstrzymuje się od celebrowania Eucharystii. Adoracja przy Bożym Grobie od g. 15.00 do g. 19.45.  Święcenia pokarmów ze względu na pandemię nie będzie.

7. Wigilia Paschalna. Liturgię rozpoczniemy o godz. 20.00 Zabierzmy na nią świece.

8. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św.: o godz. 7.00 (rezurekcyjna), 10.00 i 12.00.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie tylko w środę BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 marca 2021

1. Wezwanie do nawrócenia jest zachętą do nieustannego odkrywania piękna i głębi Eucharystii. W Wielkim Poście ta droga prowadzi do źródła, którym jest Ewangelia Jezusa Chrystusa. Zbliżamy się do świąt, wkraczamy w czas intensywniejszego rozważania męki naszego Pana. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.

2. Nabożeństwo Drogi krzyżowej – w piątek o godz. 17.30; nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym – w niedzielę o godz. 17.30.

3. W czwartek - 25 marca - uroczystość Zwiastowania Pańskiego – dokładnie dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Jest to Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Wspierajmy modlitwą tych, którzy walczą w obronie życia od poczęcia do naturalnej śmierci.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie tylko w środę i piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

14 marca 2021

1. Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. To proces, który dokonuje się w nas nieustannie. Na tej drodze wpatrujmy się w Jezusa, który podczas rozmowy z Nikodemem mówi jasno i konkretnie: trzeba się na nowo narodzić, aby żyć.

2. Dzisiaj rozpoczynamy REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. Poprowadzi je o. Krystian Piechaczek CMF. Będą trwały do środy włącznie według planu umieszczonego na plakatach, na ulotkach i na stronie internetowej parafii. To szczególny czas łaski. Uczyńmy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli uczestniczyć we wszystkich dniach rekolekcji. Zatroszczmy się o bliskich i przyjaciół, żeby mogli się spotkać ze Słowem – Jezusem Chrystusem. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi świętej, którą przeżyjemy we wtorek. Pamiętajmy, że pełne uczestnictwo w rekolekcjach, spowiedź, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego pozwalają nam uzyskać odpust zupełny. Wykorzystajmy szansę, jaką daje nam Kościół. Okazja do spowiedzi św. – wtorek (16 marca) – od godz. 8.00 do 9.00 i od 17.00 do 18.00.

3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – piątek g. 17.30. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym – niedziela g. 17.30.

4. W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Uroczystość poprzedzona jest nowenną do św. Józefa. Codziennie odmawiane są stosowne modlitwy mające na celu wzmocnienie życia wiary na wzór Opiekuna naszego Zbawiciela poprzez odkrywanie i rozeznawanie woli Pana Boga. 

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie tylko w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

07 marca 2021

1. Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

2. We wszystkie piątki Wielkiego Postu rozważamy mękę Pana Jezusa w czasie nabożeństwa Drogi krzyżowej o godz. 17.30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30 odprawiane jest nabożeństwo Gorzkich żali z kazaniem pasyjnym.

3. Za tydzień rozpoczynamy parafialne rekolekcje wielkopostne. Trwać będą od 13 do 17 marca br. Poprowadzi je o. Krystian Piechaczek CMF. Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji na stronie internetowej, w gablocie parafialnej i na ulotkach, które możemy zabrać ze sobą przed wyjściem z kościoła.

4. Pragnę serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do skarbonki w świątyni na cele wspólnoty parafialnej i jej utrzymanie. W ubiegłą niedzielę zbieraliśmy na misje. Zebraliśmy: 819,56 PLN. Niech dobry Bóg wynagradza waszą hojność swoim błogosławieństwem.

5. Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii św. – czwartek (11 marca br.) o godz. 18.30 w kościele.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

28 lutego 2021

1. W centrum liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu Kościół stawia Jezusa, który na górze Tabor ujawnia trzem wybranym uczniom prawdę, że jest umiłowanym Synem Boga Ojca. Oni poznali prawdę o Jezusie, który ich wezwał i za którym podążyli. Niech czas postu będzie dla nas okazją nieustannego odkrywania prawdy o Tym, który na ołtarzach naszych świątyń ofiarowuje się Bogu za nas, staje się pokarmem na życie wieczne.

2. Jak co roku druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pragniemy pamiętać, że obecnie na misjach w 99 krajach pracuje 1883 polskich misjonarek i misjonarzy. Są świadkami prawdy, że Bóg jest miłością i kocha każdego bez wyjątku. Będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą do puszek przy wyjściu z kościoła.

3. Jutro rozpocznie się miesiąc, w którym w szczególny sposób będziemy oddawali cześć opiekunowi Pana Jezusa – św. Józefowi. Po każdej Mszy Świętej będziemy odmawiali modlitwę do św. Józefa i polecali jego wstawiennictwu sprawy naszych rodzin. Św. Józef jest nie tylko wspaniałym opiekunem Świętej Rodziny ale i niezwykłym orędownikiem w trudnych sprawach naszych rodzin.

4. W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

5. We wszystkie piątki Wielkiego Postu będziemy rozważać mękę Pana Jezusa w czasie Drogi krzyżowej o godz. 17.30. W każdą niedzielę Wielkiego Postu o godz. 17.30 Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

6. Rekolekcje parafialne rozpoczną się od 13 marca. Poprowadzi je o. Krystian Piechaczek CMF. Otoczmy go modlitwą i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się przygotować do głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji w gablocie parafialnej i na stronie internetowej.

W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna w środę i w piątek BEZPOŚREDNIO po Mszy św. wieczornej.