wmbd 2019 250x100 09

PLAN ADORACJI

WIELKI PIĄTEK (przy „Ciemnicy”)

 • od 12.00 do 13.00 – ul. Gazowa, Ziębicka i Kamieniecka

 • od 13.00 do 14.00 – ul. Tarnogajska

 • od 14.00 do 15.00 – ul. Klimasa i osiedle di Trevi

 • od 15.00 do 16.00 – ul. Ząbkowicka

 • od 16.00 do 17.00 – ul. Złotostocka

 • po liturgii do 21.00 – Wspólnota Żywego Różańca

WIELKA SOBOTA (przy „Bożym Grobie”)

 • od 11.30 do 13.00 – parafianie przychodzący ze „święconką”

 • od 13.00 do 14.00 – ul. Klimasa i osiedle di Trevi

 • od 14.00 do 15.00 – ul. Kamieniecka

 • od 15.00 do 16.00 – ul. Tarnogajska

 • od 16.00 do 17.00 – ul. Ząbkowicka

 • od 17.00 do 18.00 – ul. Złotostocka

 • od 18.00 do 19.00 – ul. Ziębicka i Gazowa