jestesmy napelnieni duchem swietym2

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI

01 stycznia 2017

1. W pierwszy dzień nowego Roku Pańskiego 2017 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dziś stajemy obok Matki Bożej, prosząc Trójjedynego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla Ojczyzny i całego świata. Nie wiemy, jaki ten rok będzie ani co przyniesie. Ale z wielowiekowych doświadczeń naszego narodu wynika, że Matka Boga i nasza Matka nigdy nas nie zawiodła, zwłaszcza w trudnych chwilach. Wpatrujmy się w Nią. Ona nosiła pod swoim Sercem źródło i początek naszego życia – Jezusa Chrystusa, przez którego „wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało” i nadal się nie dzieje. Ona od początku trwała przy danym Bogu słowie, od zwiastowania, przez betlejemską noc, aż po Golgotę, wpisując się w Boże dzieło odkupienia. Prośmy Maryję, aby zbawienie ofiarowane każdemu z nas przez Jej Syna nie zostało zmarnowane.

 

PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
01 stycznia 2016 - 08 stycznia 2017

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (01.01.2017 r.) 

● g. 7.40 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

● g. 8.00 – dziękczynna za otrzymane łaski w 2016 r. z prośbą o dalsze, o Boże

                 błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej w Nowym roku 2017 dla

                 całej Rodziny

● g. 9.30 – śp. Mieczysław Pustuła

● g. 11.00 – w intencji Mieczysława – o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę

                 Matki Najświętszej i potrzebne łaski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

NARODZENIE PAŃSKIE

25 grudnia 2016

l. W święta Bożego Narodzenia radujemy się z faktu, że Pan Bóg wkroczył w dzieje ludzkości, że „Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami”. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia. Przeżywajmy te święta w gronie rodzinnym, pochyleni nad dobrą nowiną zwiastującą pokój i miłość.

2. Niech przejawem takiego przeżywania tych świąt będzie wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek. To piękny polski zwyczaj, niestety, zanikający już w naszych rodzinach i w naszej współczesnej kulturze. Polskie kolędy zawierają bogate treści teologiczne, czerpią z narodowej tradycji i historii. Niech polskie katolickie domy w tym czasie rozbrzmiewają kolędą płynącą nie tylko z głośników radiowych i telewizyjnych, ale przede wszystkim z naszych serc.

PORZĄDEK  MSZY ŚWIĘTYCH W TYM TYGODNIU:
25 grudnia 2016 - 01 stycznia 2017

Uroczystość Bożego Narodzenia (25.12)  

● g. 7.40 – Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

● g. 8.00 – w intencji Janiny i Tadeusza w 63 rocznicę ślubu – o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski

● g. 9.30 – w intencji Marii i Mariana – o zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej i potrzebne łaski

● g. 11.00 – śp. Michał Montygierd-Łoyba – 1 rocznica śmierci